Zahradní a krajinná tvorba
-- EIA-Krajinný ráz


Nabízíme zpracování odborných posudků a ve spolupráci s partnerskými firmami také zpracování studie proveditelnosti, biologického hodnocení a hodnocení vlivu staveb a technologií na životní prostředí z hlediska ochrany přírody a krajiny a hodnocení krajinného rázu a posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz.

FOTO: V současné době jsou na krajinu vyvíjeny velké tlaky a je nutné mít dobře zpracované hodnocení krajinného rázu a připravené lokality pro rozvojové zóny, aby byl zachován typický krajinný ráz v daném místě a zároveň aby se oblast mohla dobře rozvíjet ekonomicky i sociálně

FOTO: Hodnocení vlivu staveb a technologií na životní prostředí zahrnuje i podrobné zmapování současného stavu ekosystémů a biologických společenstev v zájmovém území


Tisk článku
Zpátky na hlavní stránku


Poslední projekce


Novinky a tipyStránka: 1 2

Obohaťte svou zahradu podzimními barvami

 V době, kdy většina rostlin již odkvetla a připravuje se k "zimnímu spánku" může někdy naše zahrada vypadat trochu smutně a jednotvárně. Existuje jednoduchý způsob, jak to napravit. Přidejte na své záhony ty rostliny, které jsou významné svým podzimním zbarvením listů, plodů a borky, případně kvetou právě v závěru vegetační sezóny.

přečti si více

Stromy do malých zahrad

Jednou z nejčastějších otázek, se kterou se setkávám u majitelů menších rodinných zahrad je tato: "Můžeme si zde zasadit strom?". Odpověď zní: "Určitě ano, jen je potřeba pečlivě vybrat druh a kultivar."

přečti si více