-- Veřejná zeleň

Zeleň ve městech a obcích

Potřebuje Vaše město či obec zmapovat zeleň na veřejných prostranstvích?

Chcete obnovit městský park? Plánujete nové ozelenění návsi nebo výsadbu stromořadí u zrekonstruované ulice? Chcete znát celkové náklady na údržbu zeleně a mít k dispozici pasport zeleně pro jednodušší zadávání veřejných zakázek? Nabízíme Vám zpracování kvalitní projektové dokumentace pro uvedené účely.

Pomůžeme Vám připravit nezbytné podklady pro získání dotací na realizaci. Zpracujeme pro Vás projekt revitalizace zeleně na obecních pozemcích, který Vám může významně pomoci při plánování péče o veřejná prostranství.

FOTO: Dobře zpracovaný pasport zeleně Vám může výrazně usnadnit péči o veřejná prostranství a inventarizace stromů na obecních pozemcích Vám pomůže s předstihem odhalit nebezpečné a rizikové stromy

FOTO: Vhodně navržená zeleň na veřejných prostranstvích zvyšuje atraktivitu obce pro návštěvníky i místní obyvatele

FOTO: Dnes lze i do intravilánu obcí vybrat vhodné kultivary stromů s požadovanými vlastnostmi – kvetoucí, malokorunné, odolné zasolení, sloupovité, neplodící atd.

FOTO: Nová úprava návsi v Hlohovčicích na Domažlicku, jež vhodně doplňuje venkovskou zástavbu, 5 let po výsadbě

FOTO: Revitalizace rybníka na návsi malé obce v jižních Čechách – vhodná úprava břehů a okolí malé vodní nádrže ve středu obce může výrazně zvýšit atraktivitu veřejných prostranství i v malých obcích, které mívají svoujedinečnou atmosféru

 

 


Vytiskni stránku