-- Územní plánování

Má-li být územní plán jakékoli obce kvalitní a splňovat současné požadavky nejširšího okruhu obyvatel a zájmových skupin, je potřeba, aby byl ke schvalovacímu procesu přizván zahradní a krajinný architekt již ve fázi plánování. Dostatečný počet a plocha kvalitní zeleně v urbanizovaném prostředí jsou základním předpokladem zdravého životního prostředí a kvalitního života místních obyvatel. Nabízíme spolupráci při zpracování územně plánovací dokumentace, návrhů rozvoje sídel i projektování obytných, nákupních a průmyslových zón.

FOTO: Plánování území a vhodné navržení využití veřejných prostranství dnes vyžaduje multidisciplinární spolupráci mnoha odborníků, včetně zahradního architekta

FOTO: Urbanistická studie čtvrti Eastside v centru Birminghamu ve Velké Británii – úkolem týmu, za účasti krajinných architektů, je najít optimální rozvržení jednotlivých sídelních prvků na ploše starých skladů a opuštěných továren


Vytiskni stránku