-- ÚSES

 

ÚSES a pozemkové úpravy

Součástí každého územního plánu a každé komplexní pozemkové úpravy musí být schválený projekt lokálního územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES).

Nabízíme zpracování kvalitní projektové dokumentace ÚSES ve všech fázích schvalovacího procesu – od generelu až po realizační projekt jednotlivých biokoridorů, biocenter a interakčních prvků.

FOTO: Lokální ÚSES v k.ú. Spáňov, okr.Domažlice

 

FOTO: Biokoridory a biocentra tvoří zelenou páteř ekologické stablity krajiny, výhled na nadregionální biokoridor – hřeben Českého lesa
FOTO: Výsadba stromů v rámci založení lokálního biokoridoru v k.ú. NováVes u Kdyně

 


Vytiskni stránku