-- Rekultivace

Pojmem rekultivace rozumíme snahu o navrácení života na zdevastovaná území a obnovení biologických funkcí v krajině významně proměněné lidskou činností. Staré opuštěné lomy, výsypky, ukončené skládky odpadů i tzv. "brownfields" nabízí velké množství možností, jak tyto plochy znovu využít. Aby byl jejich potenciál využit v maximální možné míře a aby bylo zajištěno i jejich vhodné začlenění do krajiny a místního prostředí, je nutné zpracovat kvalitní projektovou dokumentaci za spoluúčasti mnohých subjektů včetně zahradního architekta. Nabízíme spolupráci na projektech rekultivací a revitalizací ploch všeho druhu, stejně jako ozelenění nových průmyslových areálů a zón.

 

 

FOTO: Jámy po těžbě štěrku a písku, Springfield Farm, Jižní Anglie
FOTO: Výsadby stromů a obnovená louka na rekultivované skládce domovních odpadů u High Wycombe, 1. rok po výsadbě, Jižní Anglie
FOTO: Zapojený porost stromů a keřů - rekultivace skládky domovních odpadů u High Wycombe, 7 let po výsadbě, Jižní Anglie

 

 


Vytiskni stránku