-- Ceník služeb

 

DRUH ČINNOSTI OBSAH ČINNOSTI ORIENTAČNÍ CENA
návrh zahrady

3 konzultace s majitelem

2 varianty rozvržení prostoru

osazovací plán v měřítku

podrobný popis technologie

seznam použitých rostlin

rozpočet

od 6 000,-Kč
návrh ozelenění veřejného prostranství

3 konzultace se zadavatelem

konzultace s dotčenými orgány

osazovací plán v měřítku

podrobný popis technologie

seznam použitých rostlin

rozpočet

od 10 000,-Kč
revitalizace obecní zeleně – projekt vhodný k žádosti o dotace

dendrologický průzkum a inventarizace současného stavu

výkresy a tabulky vyhodnocení současného stavu

návrh opatření – celkový přehled a osazovací plán v měřítku

konzultace se zástupci obce

konzultace s dotčenými orgány a schvalovatelem dotací

podrobný popis technologie

seznam použitých rostlin

rozpočet

od 27 000,-Kč
projekt na výsadbu rozptýlené zeleně ve volné krajině

vyhodnocení současného stavu

návrh opatření – celkový přehled         a osazovací plán v měřítku

konzultace se zástupci obce

konzultace s dotčenými orgány

podrobný popis technologie

seznam použitých rostlin

rozpočet

od 15 000,-Kč
individuální poradenství a konzultace

samotná konzultace a náklady

na dopravu 6,-Kč / 1 km

300,- až 450,- KčVšechny ceny zde uvedené jsou orientační a skutečná cena je vždy výsledkem dohody se zákazníkem, dle individuálních potřeb daného projektu. Celková cena projektu závisí především na velikosti dotčeného pozemku a na složitosti a rozsahu navrhovaných opatření.

Vytiskni stránku