-- Arboristika

Památné stromy a aleje, staré soliterní stromy a stromořadí podél cest a silnic patří neodmyslitelně k české krajině a jsou jedinečným prvkem, který významně dotváří její charakteristický ráz. Nabízíme zpracování dendrologického průzkumu, včetně návrhu opatření u stromů a kosterních dřevin i samotné ošetření významných stromů arboristickými odborníky.

FOTO: Špatně a neodborně provedený řez může stromy nenávratně poškodit a zničit, ale odborný arboristický zásah může prodloužit životnost významných stromů o mnoho let.

 

 

 

 

 

 

FOTO: Rizikové kácení v obtížných podmínkách by měl vždy provádět jen vyškolený arborista – odborník na ošetřování a řez stromů

 

 


Vytiskni stránku