Zahradní a krajinná tvorba
-- Krátce o nás


Ochranou životního prostředí, ekologickou výchovou a ekologií krajiny se zabývám již od r. 1988. Nejprve jsem se účastnil a poté podílel na organizaci ekovýchovných programů Krkonošského národního parku a Centra ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER. Zde jsem se postupně seznámil s předními českými ekology a s problémy životního prostředí v České republice. V r. 1991 jsem začal studovat obor Ochrana životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během svého studia jsem se aktivně zapojil do činnosti elologických organizací Český svaz ochránců přírody, Tereza a Rezekvítek a soustředil sjem se na ekologickou výchovu a osvětu na školách a ve svém okolí. Již tehdy mě velmi zajímaly projekty na obnovu krajiny a v rámci své diplomové práce jsem porovnával tři různé metody mapování krajiny v Českém lese, s důrazem na mapování ekologické stability krajiny. Jako student jsem také navštívil USA a Maroko, pracoval jsem v Yellowstonském národním parku v USA a tři měsíce jsem studoval ekologii lesních společenstev na Univerzitě v Hamburku v SRN.

Konkrétní praktickou činnost v péči o životní prostředí a v oboru zahradní a krajinné tvorby jsem zahájil po dokončení studia v r. 1997. Nejprve jsem pracoval na obecním úřadě v Horšovském Týně a měl jsem na starosti péči o zeleň ve městě a v přidružených obcích. Zmapoval jsem všechny veřejné zelené plochy i vhodné pozemky k výsadbě nových prvků. Vytvořil jsem první ucelený pasport zeleně ve městě zapsal jej do GIS aplikace. V r. 1999 jsem nastoupil do soukromé firmy GAN v Klenčí pod Čerchovem a zde jsem pracoval převážně na projektech ÚSES, výsadby a údržby zeleně ve volné krajině a také jsem se podílel na navrhování, realizaci a údržbě soukomých zahrad, parků a veřejné sídelní zeleně.

V r. 2001 jsem se stal samostatným živnostníkem a založil vlastní firmu, provádějící projektovou a realizační činnost v oboru zahradní a krajinné tvorby. Mám za sebou zpracování několika větších projektů generelu ÚSES, mnoho projektů a realizací výsadbeb rozptýlené zeleně ve volné krajině a návrhy, realizace a údržby soukromých zahrad a veřejných prostranství. Vletech 2004 – 2008 jsem pobýval ve Velké Británii, kde jsem provedl několik rekonstrukcí, návrhů a realizací soukromých zahrad a své zkušenosti jsem obohatil o práci v nadnárodní soukromé společnosti JACOBS, kde jsem pracoval jako ekolog a zahradní a krajinný architekt. Podílel jsem se na vypracování návrhů ozelenění silnic a dálnic, rekultivací skládek domovního odpadu a zpracovával jsem podklady pro hodnocení vlivu staveb na životní prostředí z hlediska ochrany přírody a krajiny. Od konce roku 2008 opět působím v České republice a snažím se zlepšovat životní prostředí v naší zemi navrhováním a realizací zahrad a krajinných úprav. Pracuji jak pro soukromé osoby, tak i pro obce, města a podnikatelské subjekty. V rámci své činnosti spolupracuji s několika partnerskými firmami a organizacemi. Za nedílnou součást mého podnikání považuji slušné korektní jednání se zákazníkem, spolehlivost a dodání díla v maximální možné kvalitě.


Tisk článku
Zpátky na hlavní stránku


Poslední projekce


Novinky a tipyStránka: 1 2

Inspirativní fotogalerie

S blížícím se koncem zimy jsme pro vás připravili několik fotografií, které vám pomohou naladit se do té správné jarní nálady.

přečti si více

Uvedení do provozu naší webové stránky

Spustili jsme naší webovou prezentaci na krajinotvorba.cz. Naším cílem je nabídnout Vám naše služby a přinést Vám i pár užitečných tipů, rad a inspirace, které byste mohli využít při vytváření lepšího prostředí kolem sebe a které Vám pomohou dobře se orientovat při výběru z naší nabídky.