Zahradní a krajinná tvorba
-- Krátce o nás


Ochranou životního prostředí, ekologickou výchovou a ekologií krajiny se zabývám již od r. 1988. Nejprve jsem se účastnil a poté podílel na organizaci ekovýchovných programů Krkonošského národního parku a Centra ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER. Zde jsem se postupně seznámil s předními českými ekology a s problémy životního prostředí v České republice. V r. 1991 jsem začal studovat obor Ochrana životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během svého studia jsem se aktivně zapojil do činnosti elologických organizací Český svaz ochránců přírody, Tereza a Rezekvítek a soustředil sjem se na ekologickou výchovu a osvětu na školách a ve svém okolí. Již tehdy mě velmi zajímaly projekty na obnovu krajiny a v rámci své diplomové práce jsem porovnával tři různé metody mapování krajiny v Českém lese, s důrazem na mapování ekologické stability krajiny. Jako student jsem také navštívil USA a Maroko, pracoval jsem v Yellowstonském národním parku v USA a tři měsíce jsem studoval ekologii lesních společenstev na Univerzitě v Hamburku v SRN.

Konkrétní praktickou činnost v péči o životní prostředí a v oboru zahradní a krajinné tvorby jsem zahájil po dokončení studia v r. 1997. Nejprve jsem pracoval na obecním úřadě v Horšovském Týně a měl jsem na starosti péči o zeleň ve městě a v přidružených obcích. Zmapoval jsem všechny veřejné zelené plochy i vhodné pozemky k výsadbě nových prvků. Vytvořil jsem první ucelený pasport zeleně ve městě zapsal jej do GIS aplikace. V r. 1999 jsem nastoupil do soukromé firmy GAN v Klenčí pod Čerchovem a zde jsem pracoval převážně na projektech ÚSES, výsadby a údržby zeleně ve volné krajině a také jsem se podílel na navrhování, realizaci a údržbě soukomých zahrad, parků a veřejné sídelní zeleně.

V r. 2001 jsem se stal samostatným živnostníkem a založil vlastní firmu, provádějící projektovou a realizační činnost v oboru zahradní a krajinné tvorby. Mám za sebou zpracování několika větších projektů generelu ÚSES, mnoho projektů a realizací výsadbeb rozptýlené zeleně ve volné krajině a návrhy, realizace a údržby soukromých zahrad a veřejných prostranství. Vletech 2004 – 2008 jsem pobýval ve Velké Británii, kde jsem provedl několik rekonstrukcí, návrhů a realizací soukromých zahrad a své zkušenosti jsem obohatil o práci v nadnárodní soukromé společnosti JACOBS, kde jsem pracoval jako ekolog a zahradní a krajinný architekt. Podílel jsem se na vypracování návrhů ozelenění silnic a dálnic, rekultivací skládek domovního odpadu a zpracovával jsem podklady pro hodnocení vlivu staveb na životní prostředí z hlediska ochrany přírody a krajiny. Od konce roku 2008 opět působím v České republice a snažím se zlepšovat životní prostředí v naší zemi navrhováním a realizací zahrad a krajinných úprav. Pracuji jak pro soukromé osoby, tak i pro obce, města a podnikatelské subjekty. V rámci své činnosti spolupracuji s několika partnerskými firmami a organizacemi. Za nedílnou součást mého podnikání považuji slušné korektní jednání se zákazníkem, spolehlivost a dodání díla v maximální možné kvalitě.


Tisk článku
Zpátky na hlavní stránku


Poslední projekce


Novinky a tipyStránka: 1 2

Obohaťte svou zahradu podzimními barvami

 V době, kdy většina rostlin již odkvetla a připravuje se k "zimnímu spánku" může někdy naše zahrada vypadat trochu smutně a jednotvárně. Existuje jednoduchý způsob, jak to napravit. Přidejte na své záhony ty rostliny, které jsou významné svým podzimním zbarvením listů, plodů a borky, případně kvetou právě v závěru vegetační sezóny.

přečti si více

Stromy do malých zahrad

Jednou z nejčastějších otázek, se kterou se setkávám u majitelů menších rodinných zahrad je tato: "Můžeme si zde zasadit strom?". Odpověď zní: "Určitě ano, jen je potřeba pečlivě vybrat druh a kultivar."

přečti si více