Zahradní a krajinná tvorba
-- -- Pro krajinu


 

PRO KRAJINU

 

Motto: „Hospodin Bůh vysázel v Edenu na východě zahradu a do ní postavil člověka, jehož zformoval ..., aby ji obdělával a střežil.“ (Bible, 1. Kniha Mojžíšova)

 

Každá zahrada může být chápána i jako krajina v menším měřítku a zároveň krajina kolem nás se může stát naší rozšířenou zahradou. Jak by asi vypadala krajina České země, kdybychom ji všichni přijali tak trochu za svou vlastní zahradu, o kterou máme pečovat, kterou máme obdělávat a střežit...Věřím, že chyby minulosti, které se na naší krajině podepsaly mnohými jizvami v podobě zničených remízků a mezí, vykácených alejí a stromořadí podél cest a narovnáním přirozených toků potoků a řek, lze napravit pouze zodpovědným přístupem, který se projeví konkrétními činy na konkrétním místě. Proto nabízím spolupráci každému, kdo se chce podílet na obnově ekologické stability a biologické rozmanitosti naší krajiny. Nabízím zpracování projektové dokumentace a pomoc při realizaci obnovy krajinných prvků ve všech stádiích projektové přípravy a v jakémkoli rozsahu: od vypracování studie, generelu ÚSES, lokálního projektu ÚSES, zapracování ÚSES do komplexních pozemkových úprav, inventarizace zeleně a pasportu zeleně v obcích až po realizační projekt a samotnou realizaci založení biocenter a biokoridorů, výsadby alejí a stromořadí, revitalizaci sídelní zeleně i vodních toků a odborného ošetření významných a památných stromů a alejí.


Tisk článku
Zpátky na hlavní stránku


Poslední projekce


Novinky a tipyStránka: 1 2

Inspirativní fotogalerie

S blížícím se koncem zimy jsme pro vás připravili několik fotografií, které vám pomohou naladit se do té správné jarní nálady.

přečti si více

Uvedení do provozu naší webové stránky

Spustili jsme naší webovou prezentaci na krajinotvorba.cz. Naším cílem je nabídnout Vám naše služby a přinést Vám i pár užitečných tipů, rad a inspirace, které byste mohli využít při vytváření lepšího prostředí kolem sebe a které Vám pomohou dobře se orientovat při výběru z naší nabídky.