Krajinná tvorba
Novinky a tipy


Dotace na obnovu veřejných prostranství


Přemýšlíte, jak získat finanční prostředky na obnovu návsi, parku, školní zahrady nebo jiného veřejného prostranství? Nabízíme Vám pomoc a zpracování projektové dokumentace pro podání žádosti o dotace.

Obecně je možné čerpat z různých programů a fondů. Prvním zdrojem může být Operační program životního prostředí SFŽP ČR. Druhým zdrojem může být Státní zemědělský intervenční fond, třetím Regionální operační programy a čtvrtým zdrojem mohou být fondy různých nadací a neziskových organizací.

park u kostela

Navrhovaná opatření mohou zahrnovat odborné ošetření stávajících významných stromů, výsadbu nových keřů a stromů a založení trávníků, úpravu stávajících ploch i založení nových prvků veřejné zeleně. Často lze do započitatelných nákladů zahrnout také náklady na vykoupení dotčených pozemků a téměř vždy i náklady na pořízení projektové dokumentace a podání žádosti. V některých případech jsou podmínky udělení dotace nastaveny tak, že návrh ozelenění musí být součástí celkové rekonstrukce daného prostoru nebo výstavby nové komunikace a podobně, jindy naopak stačí, když je podán v žádosti pouze samostatný projekt revitalizace zeleně.

Všecny programy však mají velmi podobná kritéria, co se týká technické části projektu.  Technická část projektové dokumentace musí obsahovat dendrologický průzkum a vyhodnocení současného stavu, návrh opatření zakreslený v katastrální mapě a osazovací plány, rozpočet a slovní popis navrhovaných opatření a samozřejmě seznam dotčených pozemků a doložení vlastnických vztahů.

návrh výsadeb

Se zpracováním projektové dokumentace, která splňuje podmínky různých dotačních titulů máme dlouhodobé zkušenosti a v rámci našich služeb vám nabízíme i 3D vizualizace navrhovaných opatření a kompletní servis od zpracování projektu, podání žádosti až po realizaci parkových úprav.


Tisk článku
Zpátky

Novinky tipyStránka: 1 2

Obohaťte svou zahradu podzimními barvami

 V době, kdy většina rostlin již odkvetla a připravuje se k "zimnímu spánku" může někdy naše zahrada vypadat trochu smutně a jednotvárně. Existuje jednoduchý způsob, jak to napravit. Přidejte na své záhony ty rostliny, které jsou významné svým podzimním zbarvením listů, plodů a borky, případně kvetou právě v závěru vegetační sezóny.

přečti si více

Stromy do malých zahrad

Jednou z nejčastějších otázek, se kterou se setkávám u majitelů menších rodinných zahrad je tato: "Můžeme si zde zasadit strom?". Odpověď zní: "Určitě ano, jen je potřeba pečlivě vybrat druh a kultivar."

přečti si více

Poslední projekce