Krajinná tvorba
-- -- Pro krajinu


 

PRO KRAJINU

 

Motto: „Hospodin Bůh vysázel v Edenu na východě zahradu a do ní postavil člověka, jehož zformoval ..., aby ji obdělával a střežil.“ (Bible, 1. Kniha Mojžíšova)

 

Každá zahrada může být chápána i jako krajina v menším měřítku a zároveň krajina kolem nás se může stát naší rozšířenou zahradou. Jak by asi vypadala krajina České země, kdybychom ji všichni přijali tak trochu za svou vlastní zahradu, o kterou máme pečovat, kterou máme obdělávat a střežit...Věřím, že chyby minulosti, které se na naší krajině podepsaly mnohými jizvami v podobě zničených remízků a mezí, vykácených alejí a stromořadí podél cest a narovnáním přirozených toků potoků a řek, lze napravit pouze zodpovědným přístupem, který se projeví konkrétními činy na konkrétním místě. Proto nabízím spolupráci každému, kdo se chce podílet na obnově ekologické stability a biologické rozmanitosti naší krajiny. Nabízím zpracování projektové dokumentace a pomoc při realizaci obnovy krajinných prvků ve všech stádiích projektové přípravy a v jakémkoli rozsahu: od vypracování studie, generelu ÚSES, lokálního projektu ÚSES, zapracování ÚSES do komplexních pozemkových úprav, inventarizace zeleně a pasportu zeleně v obcích až po realizační projekt a samotnou realizaci založení biocenter a biokoridorů, výsadby alejí a stromořadí, revitalizaci sídelní zeleně i vodních toků a odborného ošetření významných a památných stromů a alejí.


Tisk článku
Zpátky na hlavní stránku


Poslední projekce


Novinky a tipyStránka: 1 2

Obohaťte svou zahradu podzimními barvami

 V době, kdy většina rostlin již odkvetla a připravuje se k "zimnímu spánku" může někdy naše zahrada vypadat trochu smutně a jednotvárně. Existuje jednoduchý způsob, jak to napravit. Přidejte na své záhony ty rostliny, které jsou významné svým podzimním zbarvením listů, plodů a borky, případně kvetou právě v závěru vegetační sezóny.

přečti si více

Stromy do malých zahrad

Jednou z nejčastějších otázek, se kterou se setkávám u majitelů menších rodinných zahrad je tato: "Můžeme si zde zasadit strom?". Odpověď zní: "Určitě ano, jen je potřeba pečlivě vybrat druh a kultivar."

přečti si více